Kontaktni obrazec
Prijava napak: (041) 782 172
ktvradenci@kabelnet.net
Stanje omrežja: Normalno
 
 
 

Obvestilo


Spoštovani uporabniki storitev Kabelske televizije Radenci.

Že v januarju smo zaradi zvišanja omrežnine, ki jo plačamo za vsakega naročnika lastniku omrežja podjetju GVO, d.o.o. v višini 17,93€ in povišanja avtorskih pravic napovedali dvig cen storitev.

Objavljamo nov cenik od 1.3.2023.

Več ...

Sprememba cenika - 31.12.2022


Cene za dobavo televizijskega signala nismo spreminjali od 1.6.2017, to je celih pet let in pol.

Žal pa smo zdaj zaradi občutnega dviga cen izdajateljev televizijskih programov, dviga cen električne energije in dviga cene dobave signala ter drugih storitev tudi mi prisiljeni dvigniti ceno televizijskega signala.

Zaradi tega se bo osnovni digitalni paket iz dosedanjih 19,05 € podražil za 4,85 € in bo od 1.2.2023 znašal 23,90 €.

Enako, to je 4,85 € se podražijo tudi vsi paketi, ki vključujejo digitalni TV signal v lastnem omrežju KTV Radenci.

Cena digitalnega TV signala se v OŠO omrežju od 1.2.2023 podraži na 22,57€, kar bo upoštevano tudi pri vseh paketih, žal pa to v OŠO omrežju, ne bo edina podražitev saj v dosedanji ceni vseh paketov na OŠO, niso bili upoštevani dvigi omrežnin, katerega KTV Radenci plačuje za uporabo tega omrežja.

Tako je občina Radenci tik pred prodajo omrežja, ceno omrežnine dvignila iz 11,29€ na 13,73€ in nato kupec omrežja GVO po nakupu še en dvig omrežnine na 17,57€, kar znaša skupno 6,28€. GVO nas je že obvestil, da bo s 1.1.2023 ponovno dvignil ceno omrežnine, točen dvig pa bo podal po vladni objavi višine inflacije v letu 2022.

Vse cene vsebujejo DDV. Naročniki, ki s spremembami ne soglašajo, imajo v 30 dneh od objave (31.1.2023) sprememb pravico odstopiti od naročniške pogodbe, in sicer s pisno izjavo, ki jo pošljejo na naslov Kabelska televizija Radenci, Prisojna cesta 4a, 9252 Radenci ali jo oddajo na sedežu Kabelske televizije Radenci, Prisojna cesta 4a ( Dosor ). Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnika, ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnika. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo Kabelski televiziji Radenci povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete opreme in prejeto opremo obdržal, ali pa bo vrnil opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe.


Obvestilo - 12.09.2022


Zaradi poškodbe vodov v lasti DARS, na katero kot najemnik optičnih povezav nimamo vpliva, je prišlo do prekinitve storitev, za kar se opravičujemo.

Napaka se prioritetno odpravlja.

Hvala za razumevanje.


Vzdrževalna dela - 25.3.2022


Za zagotavljanje visoke kvalitete storitev in podatkovnih povezav, je potrebno izvajati vzdrževalna dela. Zato prosimo za razumevanje, ker bo v časovnem terminu od 25.3.2022 00:00 do 25.3.2022 06:00 (CEST, po centralnem evropskem casu) vaša povezava morda prekinjena.

Načrtovano trajanje del: 6 ur 00 minut

Izjava o namenu: nujna vzdrževalna dela Dars

Prizadete povezave:
  • Internet,
  • TV.

Obvestilo


V začetku Januarja 2017 bomo ugasnili oddajanje v analognem načinu. V primeru, da še nimate TV sprejemnika z možnostjo sprejema DVB-C signala imamo na voljo vmesnik (sprejemnik), ki bo omogočal sprejem DVC-C signala za takšen TV sprejemnik. Cena vmesnika (sprejemnika) je 60€.